Home

Men and Traditions Against Aids is een kleinschalig project in West-Kenia, dat gedragsverandering rond Aids als doelstelling heeft. Mannen spelen daar een cruciale rol bij. De chiefs en dorpsoudsten genieten veel aanzien en zijn de bewakers van de tradities; met hun hulp benadert MTAA mannen en vrouwen die seksueel actief zijn en risico lopen besmet te raken. Gedragsverandering kan dat risico beperken.

Tradities maken fundamenteel deel uit van de Keniaanse samenleving en gedragsverandering is een moeizaam maar noodzakelijk proces. In het kader van Aidspreventie is het ter discussie stellen van deze tradities essentieel. MTAA zorgt er met de dorpsoudsten voor dat risicovolle tradities plaats maken voor nieuwe en veilige gewoontes.
Een voorbeeld van zo’n traditie is het overerven van weduwen. Wanneer een man sterft, wordt zijn vrouw overgenomen door zijn broer. Deze neemt zijn schoonzuster op in zijn gezin en moet volgens de traditie gemeenschap met haar hebben. De gevolgen zijn te voorspellen: de overledene heeft zijn vrouw besmet, de vrouw besmet de broer en die besmet vervolgens zijn echtgenote. Een negatieve spiraal. Alleen een structurele verandering in het denken en handelen van mensen kan deze spiraal ombuigen. Dat is ook precies wat MTAA beoogt.

MTAA Nederland is opgericht om deze aanpak te ondersteunen met advies, maar vooral met geld. Giften aan MTAA Nederland zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen doordat de organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beogende (ANBI) instelling. Ook kleine maandelijkse giften zijn zeer welkom.

page1image26240

Een echtpaar bekijkt de uitslag van hun Hiv-tests

Bijeenkomst van ‘discordant couples’

Reageren is niet mogelijk