Homepage

Men and Traditions Against Aids is een kleinschalig project in West-Kenia, dat door middel van trainingen en voorlichting gedragsverandering rond Aids als doelstelling heeft. MTAA is een bescheiden NGO zonder winstoogmerk en bezit een eigen kantoor met trainingsruimtes.

Bij het veranderen van de tradities en de houding ten opzichte van deze ziekte spelen mannen een cruciale rol. Met toestemming van de dorpsoudsten doorlopen echtparen en weduwen een intensieve training om hun HIV-positiviteit te accepteren en ermee om te gaan. Door trouwe inname van medicatie en verandering van risicovolle tradities wordt de verspreiding van Aids enorm ingeperkt. 

Sinds 2016 richt MTAA zich ook op HIV-positieve adolescenten. Als deze kinderen ontdekken waarom ze hun hele leven al medicijnen slikken raken ze vervuld van schaamte en woede. Stoppen met de medicatie, weglopen van school en zelfs suïcidepogingen zijn het gevolg. Soms zijn beide ouders aan AIDS overleden.

Deze buitengewoon kwetsbare groep vraagt om een zeer tactvolle benadering en jarenlange begeleiding. 

 

MTAA Nederland is opgericht om deze aanpak te ondersteunen met advies, maar vooral met geld. Giften aan MTAA Nederland zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen doordat de organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beogende (ANBI) instelling. Ook kleine maandelijkse giften zijn zeer welkom.

 

Reageren is niet mogelijk